Zdroj: AISLP Výběr léku

XALKORI 200 mg por. cps. dur.
XALKORI 250 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Pfizer Ltd., Ramsgate Road, Sandwich, Kent, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Léčba dospělých pacientů s již dříve léčeným pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) pozitivním na kinázu anaplastického lymfomu (ALK).
Výčet balení

0193646POR CPS DUR 60X200MGRp.139 140.52
0193647POR CPS DUR 60X200MGRp.
0193648POR CPS DUR 60X250MGRp.139 140.52
0193649POR CPS DUR 60X250MGRp.