Zdroj: AISLP Výběr léku

NOVOTHIRTEEN 2500 IU inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko.

Koagulační faktor.

Dlouhodobá profylaktická léčba krvácení u dospělých a pediatrických pacientů s vrozeným nedostatkem podjednotky A faktoru XIII.

0193620IVN INJ PSO LQF 1+1X3.2ML+ADAPRp.