Zdroj: AISLP Výběr léku

ORENCIA 125 mg inj. sol.
injekční roztok

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s methotrexátem k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, kteří dostatečně neodpovídali na předchozí léčbu jedním nebo více nemoc modifikujícími antirevmatickými léky (DMARDs), včetně methotrexátu nebo inhibitoru TNF-alfa.
Výčet balení

0193613INJ SOL 1X125MG/MLRp.
0193614INJ SOL 4X125MG/MLRp.
0193615INJ SOL 12X125MG/MLRp.
0193616INJ SOL 1X125MG/MLRp.
0193617INJ SOL 4X125MG/MLRp.29 964.90
0193618INJ SOL 12X125MG/MLRp.
0194183INJ SOL 3X125MG/MLRp.

ORENCIA 250 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s methotrexátem k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, kteří dostatečně neodpovídali na předchozí léčbu jedním nebo více nemoc modifikujícími antirevmatickými léky (DMARDs), včetně methotrexátu nebo inhibitoru TNF-alfa. V kombinaci s methotrexátem k léčbě středně těžké až těžké aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u pediatrických pacientů ve věku 6 let a starších, kteří neměli dostatečnou odpověď na jiné DMARDs včetně alespoň jednoho inhibitoru TNF.
Výčet balení

0028800INF PLV CSL 1X250MG+1STŘRp.10 286.64
0028801INF PLV CSL 2X250MG+2STŘRp.
0028802INF PLV CSL 3X250MG+3STŘRp.