Zdroj: AISLP Výběr léku

DACOGEN 50 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Cytostatikum.

Léčba dospělých pacientů od 65 let s nově diagnostikovanou de novo nebo sekundární akutní myeloidní leukemií (AML) podle klasifikace WHO, kteří nemohou podstoupit standardní indukční chemoterapii.

0193527INF PLV CSL 1X50MGRp.