Zdroj: AISLP Výběr léku

INLYTA 1 mg por. tbl. flm.
INLYTA 3 mg por. tbl. flm.
INLYTA 5 mg por. tbl. flm.
INLYTA 7 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor proteinkináz.

Léčba dospělých pacientů s pokročilým renálním karcinomem (RCC) po selhání předchozí léčby sunitinibem nebo cytokiny.
Výčet balení

0193516POR TBL FLM 28X1MGRp.
0193517POR TBL FLM 56X1MGRp.23 301.19
0193518POR TBL FLM 180X1MGRp.
0193519POR TBL FLM 28X5MGRp.
0193520POR TBL FLM 56X5MGRp.80 247.90
0193521POR TBL FLM 60X5MGRp.
0194327POR TBL FLM 28X3MGRp.
0194328POR TBL FLM 56X3MGRp.
0194329POR TBL FLM 60X3MGRp.
0194330POR TBL FLM 28X7MGRp.
0194331POR TBL FLM 56X7MGRp.
0194332POR TBL FLM 60X7MGRp.