Zdroj: AISLP Výběr léku

ZINFORO 600 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko.

Antibiotikum, cefalosporin.

Léčba následujících infekcí u dospělých: komplikované infekce kůže a měkkých tkání (cSSTI); komunitní pneumonie (CAP).

0193477INF PLV CSL 10X600MGRp.10 988.08