Zdroj: AISLP Výběr léku

JAKAVI 5 mg por. tbl. nob.
JAKAVI 10 mg por. tbl. nob.
JAKAVI 15 mg por. tbl. nob.
JAKAVI 20 mg por. tbl. nob.
tablety

Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor proteinkináz.

Léčba dospělých pacientů se splenomegalií nebo s příznaky přidruženými k primární myelofibróze (chronické idiopatické myelofibróze), postpolycytemické myelofibróze nebo myelofibróze po esenciální trombocytemii.
Výčet balení

0193474POR TBL NOB 60X5MGRp.
0193475POR TBL NOB 60X15MGRp.
0193476POR TBL NOB 60X20MGRp.
0194116POR TBL NOB 14X5MGRp.
0194117POR TBL NOB 56X5MGRp.
0194118POR TBL NOB 168X5MGRp.
0194119POR TBL NOB 14X15MGRp.
0194120POR TBL NOB 56X15MGRp.
0194121POR TBL NOB 168X15MGRp.
0194122POR TBL NOB 14X20MGRp.
0194123POR TBL NOB 56X20MGRp.
0194124POR TBL NOB 168X20MGRp.
0210160POR TBL NOB 60X10MGRp.
0210161POR TBL NOB 14X10MGRp.
0210162POR TBL NOB 56X10MGRp.
0210163POR TBL NOB 168X10MGRp.