Zdroj: AISLP Výběr léku

PIXUVRI 29 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

CTI Life Sciences Ltd., Berkshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s opakovaně relabujícími nebo refrakterními agresivními non-hodgkinskými lymfomy z B-buněk (NHL).

0193303INF PLV SOL 1X29MGRp.