Zdroj: AISLP Výběr léku

CAPECITABINE ACCORD 150 mg por. tbl. flm.
CAPECITABINE ACCORD 300 mg por. tbl. flm.
CAPECITABINE ACCORD 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.
Výčet balení

0193281POR TBL FLM 30X150MGRp.
0193282POR TBL FLM 60X150MGRp.1 471.62
0193283POR TBL FLM 120X150MGRp.
0193284POR TBL FLM 30X150MGRp.
0193285POR TBL FLM 60X150MGRp.1 471.62
0193286POR TBL FLM 120X150MGRp.
0193287POR TBL FLM 30X300MGRp.
0193288POR TBL FLM 60X300MGRp.
0193289POR TBL FLM 120X300MGRp.
0193290POR TBL FLM 30X300MGRp.
0193291POR TBL FLM 60X300MGRp.
0193292POR TBL FLM 120X300MGRp.
0193293POR TBL FLM 30X500MGRp.
0193294POR TBL FLM 60X500MGRp.
0193295POR TBL FLM 120X500MGRp.9 810.82
0193296POR TBL FLM 30X500MGRp.
0193297POR TBL FLM 60X500MGRp.
0193298POR TBL FLM 120X500MGRp.9 810.82
0194647POR TBL FLM 30X1X150MGRp.
0194648POR TBL FLM 60X1X150MGRp.
0194649POR TBL FLM 120X1X150MGRp.
0194650POR TBL FLM 30X1X300MGRp.
0194651POR TBL FLM 60X1X300MGRp.
0194652POR TBL FLM 120X1X300MGRp.
0194653POR TBL FLM 30X1X500MGRp.
0194654POR TBL FLM 60X1X500MGRp.
0194655POR TBL FLM 120X1X500MGRp.

CAPECITABIN ACTAVIS 150 mg por. tbl. flm.
CAPECITABIN ACTAVIS 500 mg por. tbl. flm.

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.

0179684POR TBL FLM 60X150MGRp.1 471.62
0179685POR TBL FLM 120X500MGRp.9 810.82

CAPECITABINE CIPLA 150 mg por. tbl. flm.
CAPECITABINE CIPLA 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Cipla UK Ltd., Weybridge, Surrey, Velká Británie.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.
Výčet balení

0181449POR TBL FLM 10X150MGRp.
0181450POR TBL FLM 4X500MGRp.
0202794POR TBL FLM 60X150MGRp.
0202795POR TBL FLM 120X500MGRp.

CAPECITABINE FRESENIUS 150 mg por. tbl. flm.
CAPECITABINE FRESENIUS 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Fresenius Kabi Oncology Plc., Bordon, Hampshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.

0181631POR TBL FLM 60X150MGRp.1 471.62
0181632POR TBL FLM 120X500MGRp.9 810.82

CAPECITABINE GLENMARK 150 mg por. tbl. flm.
CAPECITABINE GLENMARK 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.
Výčet balení

0179686POR TBL FLM 30X150MG IRp.
0179687POR TBL FLM 30X150MG IIRp.
0179688POR TBL FLM 60X150MG IIRp.1 471.62
0179689POR TBL FLM 60X150MG IRp.
0179690POR TBL FLM 120X150MG IRp.
0179691POR TBL FLM 120X150MG IIRp.
0179694POR TBL FLM 30X500MG IRp.
0179695POR TBL FLM 30X500MG IIRp.
0179696POR TBL FLM 60X500MG IIRp.
0179697POR TBL FLM 60X500MG IRp.
0179698POR TBL FLM 120X500MG IRp.
0179699POR TBL FLM 120X500MG IIRp.9 810.82

CAPECITABINE MEDAC 150 mg por. tbl. flm.
CAPECITABINE MEDAC 300 mg por. tbl. flm.
CAPECITABINE MEDAC 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH, Wedel, SRN.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.
Výčet balení

0186085POR TBL FLM 28X150MGRp.
0186086POR TBL FLM 30X150MGRp.
0186087POR TBL FLM 56X150MGRp.
0186088POR TBL FLM 60X150MGRp.1 471.62
0186089POR TBL FLM 84X150MGRp.
0186090POR TBL FLM 112X150MGRp.
0186091POR TBL FLM 120X150MGRp.
0186092POR TBL FLM 28X150MGRp.
0186093POR TBL FLM 30X150MGRp.
0186094POR TBL FLM 56X150MGRp.
0186095POR TBL FLM 60X150MGRp.
0186096POR TBL FLM 84X150MGRp.
0186097POR TBL FLM 112X150MGRp.
0186098POR TBL FLM 120X150MGRp.
0186099POR TBL FLM 28X300MGRp.
0186100POR TBL FLM 30X300MGRp.
0186101POR TBL FLM 56X300MGRp.
0186102POR TBL FLM 60X300MGRp.
0186103POR TBL FLM 84X300MGRp.
0186104POR TBL FLM 112X300MGRp.
0186105POR TBL FLM 120X300MGRp.5 886.49
0186106POR TBL FLM 28X300MGRp.
0186107POR TBL FLM 30X300MGRp.
0186108POR TBL FLM 56X300MGRp.
0186109POR TBL FLM 60X300MGRp.
0186110POR TBL FLM 84X300MGRp.
0186111POR TBL FLM 112X300MGRp.
0186112POR TBL FLM 120X300MGRp.
0186113POR TBL FLM 28X500MGRp.
0186114POR TBL FLM 30X500MGRp.
0186115POR TBL FLM 56X500MGRp.
0186116POR TBL FLM 60X500MGRp.
0186117POR TBL FLM 84X500MGRp.
0186118POR TBL FLM 112X500MGRp.
0186119POR TBL FLM 120X500MGRp.9 810.82
0186120POR TBL FLM 28X500MGRp.
0186121POR TBL FLM 30X500MGRp.
0186122POR TBL FLM 56X500MGRp.
0186123POR TBL FLM 60X500MGRp.
0186124POR TBL FLM 84X500MGRp.
0186125POR TBL FLM 112X500MGRp.
0186126POR TBL FLM 120X500MGRp.

CAPECITABINE PHARMAGEN 150 mg por. tbl. flm.
CAPECITABINE PHARMAGEN 500 mg por. tbl. flm.

Pharmagen CZ s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.
Výčet balení

0205452POR TBL FLM 60X150MGRp.
0205453POR TBL FLM 60X150MGRp.
0205454POR TBL FLM 120X500MGRp.
0205455POR TBL FLM 120X500MGRp.

CAPECITABINE SANDOZ 150 mg por. tbl. flm.
CAPECITABINE SANDOZ 500 mg por. tbl. flm.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.
Výčet balení

0183605POR TBL FLM 28X150MG IRp.
0183606POR TBL FLM 30X150MG IRp.
0183607POR TBL FLM 50X150MG IRp.
0183608POR TBL FLM 56X150MG IRp.
0183609POR TBL FLM 60X150MG IRp.1 471.62
0183610POR TBL FLM 80X150MG IRp.
0183611POR TBL FLM 84X150MG IRp.
0183612POR TBL FLM 90X150MG IRp.
0183613POR TBL FLM 100X150MG IRp.
0183614POR TBL FLM 110X150MG IRp.
0183615POR TBL FLM 112X150MG IRp.
0183616POR TBL FLM 120X150MG IRp.
0183619POR TBL FLM 180X150MG IRp.
0183620POR TBL FLM 28X500MG IRp.
0183621POR TBL FLM 30X500MG IRp.
0183622POR TBL FLM 50X500MG IRp.
0183623POR TBL FLM 56X500MG IRp.
0183624POR TBL FLM 60X500MG IRp.
0183625POR TBL FLM 80X500MG IRp.
0183626POR TBL FLM 84X500MG IRp.
0183627POR TBL FLM 90X500MG IRp.
0183628POR TBL FLM 100X500MG IRp.
0183629POR TBL FLM 110X500MG IRp.
0183630POR TBL FLM 112X500MG IRp.
0183631POR TBL FLM 120X500MG IRp.9 810.82
0183634POR TBL FLM 180X500MG IRp.
0202031POR TBL FLM 50X150MG IIRp.
0202032POR TBL FLM 56X150MG IIRp.
0202033POR TBL FLM 60X150MG IIRp.1 471.62
0202034POR TBL FLM 80X150MG IIRp.
0202035POR TBL FLM 84X150MG IIRp.
0202036POR TBL FLM 90X150MG IIRp.
0202037POR TBL FLM 100X150MG IIRp.
0202038POR TBL FLM 110X150MG IIRp.
0202039POR TBL FLM 112X150MG IIRp.
0202040POR TBL FLM 120X150MG IIRp.
0202041POR TBL FLM 180X150MG IIRp.
0202042POR TBL FLM 28X150MG IIRp.
0202043POR TBL FLM 30X150MG IIRp.
0202044POR TBL FLM 30X500MG IIRp.
0202045POR TBL FLM 50X500MG IIRp.
0202046POR TBL FLM 56X500MG IIRp.
0202047POR TBL FLM 60X500MG IIRp.
0202048POR TBL FLM 80X500MG IIRp.
0202049POR TBL FLM 84X500MG IIRp.
0202050POR TBL FLM 90X500MG IIRp.
0202051POR TBL FLM 100X500MG IIRp.
0202052POR TBL FLM 110X500MG IIRp.
0202053POR TBL FLM 112X500MG IIRp.
0202054POR TBL FLM 120X500MG IIRp.9 810.82
0202055POR TBL FLM 180X500MG IIRp.
0202056POR TBL FLM 28X500MG IIRp.

CAPECITABINE SUN 150 mg por. tbl. flm.
CAPECITABINE SUN 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Hoofddorp, Nizozemí.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.

0194244POR TBL FLM 60X150MGRp.
0194245POR TBL FLM 120X500MGRp.

CAPECITABINE TEVA 150 mg por. tbl. flm.
CAPECITABINE TEVA 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.

0168996POR TBL FLM 60X150MGRp.1 471.62
0168997POR TBL FLM 120X500MGRp.9 810.82