Zdroj: AISLP Výběr léku

ECANSYA 150 mg por. tbl. flm.
ECANSYA 300 mg por. tbl. flm.
ECANSYA 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Krka d.d., Novo Mesto, Slovinsko.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.
Výčet balení

0193263POR TBL FLM 30X150MGRp.
0193264POR TBL FLM 60X150MGRp.1 471.62
0193265POR TBL FLM 120X150MGRp.
0193266POR TBL FLM 30X150MGRp.
0193267POR TBL FLM 60X150MGRp.1 471.62
0193268POR TBL FLM 120X150MGRp.
0193269POR TBL FLM 30X300MGRp.
0193270POR TBL FLM 60X300MGRp.
0193271POR TBL FLM 120X300MGRp.5 886.49
0193272POR TBL FLM 30X300MGRp.
0193273POR TBL FLM 60X300MGRp.
0193274POR TBL FLM 120X300MGRp.5 886.49
0193275POR TBL FLM 30X500MGRp.
0193276POR TBL FLM 60X500MGRp.
0193277POR TBL FLM 120X500MGRp.9 810.82
0193278POR TBL FLM 30X500MGRp.
0193279POR TBL FLM 60X500MGRp.
0193280POR TBL FLM 120X500MGRp.9 810.82