Zdroj: AISLP Výběr léku

SIGNIFOR 0.3 mg inj. sol.
SIGNIFOR 0.6 mg inj. sol.
SIGNIFOR 0.9 mg inj. sol.
injekční roztok

Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Hormon, analog somatostatinu.

Léčba dospělých pacientů s Cushingovou chorobou, u nichž není vhodná operace nebo u nichž operace nebyla úspěšná.
Výčet balení

0193222SDR INJ SOL 6X1MLRp.
0193223SDR INJ SOL 18(3X6)X1MLRp.
0193224SDR INJ SOL 30(5X6)X1MLRp.
0193225SDR INJ SOL 60(10X6)X1MLRp.
0193226SDR INJ SOL 6X1MLRp.
0193227SDR INJ SOL 18(3X6)X1MLRp.
0193228SDR INJ SOL 30(5X6)X1MLRp.
0193229SDR INJ SOL 60(10X6)X1MLRp.
0193230SDR INJ SOL 6X1MLRp.
0193231SDR INJ SOL 18(3X6)X1MLRp.
0193232SDR INJ SOL 30(5X6)X1MLRp.
0193233SDR INJ SOL 60(10X6)X1MLRp.

SIGNIFOR 20 mg inj. psu. lqf.
SIGNIFOR 40 mg inj. psu. lqf.
SIGNIFOR 60 mg inj. psu. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Hormon, analog somatostatinu.

Léčba dospělých pacientů s akromegálií, u nichž není vhodná operace nebo operace neměla dostatečný léčebný efekt, a kteří nejsou dostatečně kontrolováni léčbou jiným analogem somatostatinu.
Výčet balení

0210250IMS INJ PSU LQF 1X20MG+1X2MLRp.
0210251IMS INJ PSU LQF 1X40MG+1X2MLRp.
0210252IMS INJ PSU LQF 3X(40MG+1X2ML)Rp.
0210253IMS INJ PSU LQF 1X60MG+1X2MLRp.
0210254IMS INJ PSU LQF 3X(60MG+1X2ML)Rp.