Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-RABEPRAZOL 20 mg por. tbl. ent.
enterosolventní tablety

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Aktivní duodenální a benigní žaludeční vřed. Léčba refluxní ezofagitidy, dlouhodobá udržovací léčba refluxní choroby jícnu, léčba středně závažné až závažné symptomatické GORD. Zollinger-Ellisonův syndrom. Eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antibakteriálními přípravky.
Výčet balení

0192572POR TBL ENT 7X20MGRp.
0192573POR TBL ENT 14X20MGRp.
0192574POR TBL ENT 20X20MGRp.
0192575POR TBL ENT 28X20MGRp.57.64
0192576POR TBL ENT 30X20MGRp.
0192577POR TBL ENT 56X20MGRp.
0192578POR TBL ENT 60X20MGRp.
0192579POR TBL ENT 98X20MGRp.
0192580POR TBL ENT 100X20MGRp.205.84
0192581POR TBL ENT 30X20MGRp.
0192582POR TBL ENT 100X20MGRp.205.84
0192583POR TBL ENT 250X20MGRp.