Zdroj: AISLP Výběr léku

ANTITHROMBIN III NF BAXTER inf. pso. lqf.

Baxter AG, Wien, Rakousko.

Antikoagulans.

K profylaxi a léčbě trombotických a tromboembolických stavů (v chirurgii, gynekologii, traumatologii) při nedostatku antitrombinu III z vrozených nebo získaných příčin.

0192558INF PSO LQF 1+1X10MLRp.3 789.51
0192559INF PSO LQF 1+1X20MLRp.7 579.02