Zdroj: AISLP Výběr léku

ALETRO 2.5 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Pharmagen CZ s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba karcinomu prsu u žen v postmenopauze.
Výčet balení

0191696POR TBL FLM 30X2.5MGRp.550.39
0191697POR TBL FLM 10X2.5MGRp.
0191698POR TBL FLM 14X2.5MGRp.
0191699POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0191700POR TBL FLM 100X2.5MGRp.