Zdroj: AISLP Výběr léku

MEMABIX 5 mg por. tbl. dis.
MEMABIX 10 mg por. tbl. dis.
MEMABIX 15 mg por. tbl. dis.
MEMABIX 20 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

Adamed Sp. z o.o., Czosnow/Warszaw, Polsko.

Léčivo proti demenci.

Léčba pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovou nemocí.
Výčet balení

0190884POR TBL DIS 7X5MGRp.
0190885POR TBL DIS 28X5MGRp.
0190886POR TBL DIS 56X5MGRp.
0190887POR TBL DIS 7X10MGRp.
0190888POR TBL DIS 28X10MGRp.614.00
0190889POR TBL DIS 56X10MGRp.1 228.00
0190890POR TBL DIS 7X15MGRp.
0190891POR TBL DIS 28X15MGRp.
0190892POR TBL DIS 56X15MGRp.
0190893POR TBL DIS 7X20MGRp.
0190894POR TBL DIS 28X20MGRp.1 228.00
0190895POR TBL DIS 56X20MGRp.2 456.01