Zdroj: AISLP Výběr léku

POLMATINE 5 mg/dávka por. sol.
perorální roztok

Medana Pharma S.A., Sieradz, Polsko.

Léčivo proti demenci.

Léčba pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovou nemocí.

0190605POR SOL 1X50MLRp.
0190606POR SOL 1X100MLRp.

POLMATINE 10 mg por. tbl. flm.
POLMATINE 20 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Medana Pharma S.A., Sieradz, Polsko.

Léčivo proti demenci.

Léčba pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovou nemocí.
Výčet balení

0190578POR TBL FLM 14X20MGRp.
0190579POR TBL FLM 28X20MGRp.1 228.00
0190580POR TBL FLM 42X20MGRp.
0190581POR TBL FLM 49X1X20MGRp.
0190582POR TBL FLM 56X20MGRp.2 456.01
0190583POR TBL FLM 56X1X20MGRp.
0190584POR TBL FLM 70X20MGRp.
0190585POR TBL FLM 84X20MGRp.
0190586POR TBL FLM 98X20MGRp.
0190587POR TBL FLM 98X1X20MGRp.
0190588POR TBL FLM 100X1X20MGRp.
0190589POR TBL FLM 112X20MGRp.
0190590POR TBL FLM 14X10MGRp.
0190591POR TBL FLM 28X10MGRp.614.00
0190592POR TBL FLM 30X10MGRp.
0190593POR TBL FLM 42X10MGRp.
0190594POR TBL FLM 49X1X10MGRp.
0190595POR TBL FLM 50X10MGRp.
0190596POR TBL FLM 56X10MGRp.1 228.00
0190597POR TBL FLM 56X1X10MGRp.
0190598POR TBL FLM 70X10MGRp.
0190599POR TBL FLM 84X10MGRp.1 842.01
0190600POR TBL FLM 98X10MGRp.
0190601POR TBL FLM 98X1X10MGRp.
0190602POR TBL FLM 100X10MGRp.
0190603POR TBL FLM 100X1X10MGRp.
0190604POR TBL FLM 112X10MGRp.