Zdroj: AISLP Výběr léku

MEAXIN 100 mg por. tbl. flm.
MEAXIN 400 mg por. tbl. flm.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).
Výčet balení

0189465POR TBL FLM 20X100MG IRp.
0189466POR TBL FLM 20X100MG IIRp.
0189467POR TBL FLM 30X100MG IIRp.
0189468POR TBL FLM 30X100MG IRp.
0189469POR TBL FLM 60X100MG IRp.
0189470POR TBL FLM 60X100MG IIRp.
0189471POR TBL FLM 90X100MG IIRp.
0189472POR TBL FLM 90X100MG IRp.
0189473POR TBL FLM 120X100MG IRp.
0189474POR TBL FLM 120X100MG IIRp.
0189475POR TBL FLM 180X100MG IIRp.
0189476POR TBL FLM 180X100MG IRp.
0189477POR TBL FLM 10X400MG IRp.
0189478POR TBL FLM 10X400MG IIRp.
0189479POR TBL FLM 30X400MG IIRp.
0189480POR TBL FLM 30X400MG IRp.
0189481POR TBL FLM 60X400MG IRp.
0189482POR TBL FLM 60X400MG IIRp.
0189483POR TBL FLM 90X400MG IIRp.
0189484POR TBL FLM 90X400MG IRp.