Zdroj: AISLP Výběr léku

ATORDAPIN 5 mg/10 mg por. tbl. flm.
ATORDAPIN 10 mg/10 mg por. tbl. flm.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Inhibitor HMG-CoA reduktázy a blokátor kalciového kanálu v kombinaci.

Prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů s hypertenzí, s normální nebo mírně zvýšenou hladinou cholesterolu, kteří mají současně 3 kardiovaskulární rizikové faktory, nemají klinické příznaky ICHS a u kterých je vhodná kombinovaná léčba amlodipinem spolu s nízkými dávkami atorvastatinu.
Výčet balení

0189454POR TBL FLM 10Rp.
0189455POR TBL FLM 14Rp.
0189456POR TBL FLM 20Rp.
0189457POR TBL FLM 28Rp.
0189458POR TBL FLM 30Rp.265.85
0189459POR TBL FLM 50Rp.
0189460POR TBL FLM 56Rp.
0189461POR TBL FLM 60Rp.
0189462POR TBL FLM 90Rp.846.60
0189463POR TBL FLM 100Rp.
0197660POR TBL FLM 10Rp.
0197661POR TBL FLM 14Rp.
0197662POR TBL FLM 20Rp.
0197663POR TBL FLM 28Rp.
0197664POR TBL FLM 30Rp.246.44
0197665POR TBL FLM 50Rp.
0197666POR TBL FLM 56Rp.
0197667POR TBL FLM 60Rp.
0197668POR TBL FLM 90Rp.784.80
0197669POR TBL FLM 100Rp.