Zdroj: AISLP Výběr léku

EZEN 10 mg por. tbl. nob.

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Hypolipidemikum.

Primární hypercholesterolemie spolu se statinem jako přídatná léčba k dietě u pacientů s nedostatečnou odpovědí na samotný statin; v monoterapii spolu s dietou u pacientů s intolerancí nebo kontraindikací statinů. Homozygotní familiární hypercholesterolemie spolu s dietou a statinem; homozygotní familiární sitosterolemie jako přídatná terapie k dietě.
Výčet balení

0189177POR TBL NOB 28X10MGRp.
0189178POR TBL NOB 30X10MGRp.
0189179POR TBL NOB 56X10MGRp.
0189180POR TBL NOB 60X10MGRp.
0189181POR TBL NOB 90X10MGRp.
0189182POR TBL NOB 98X10MGRp.
0189183POR TBL NOB 100X10MGRp.