Zdroj: AISLP Výběr léku

SUZIA 0.02 mg/3 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální kontraceptivum.
Výčet balení

0189136POR TBL FLM 1X28Rp.
0189137POR TBL FLM 3X28Rp.
0189138POR TBL FLM 6X28Rp.
0189139POR TBL FLM 13X28Rp.