Zdroj: AISLP Výběr léku

VELETRI 0.5 mg inf. plv. sol.
VELETRI 1.5 mg inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Actelion Registration Ltd., London, Velká Británie.

Inhibitor agregace destiček, vazodilatans.

Léčba plicní arteriální hypertenze (PAH) u pacientů se symptomy III-IV funkční třídy dle WHO ke zlepšení zátěžové kapacity. Hemodialýza: k užití v akutních případech, kdy podání heparinu představuje vysoké riziko krvácení nebo jeho exacerbace, nebo pokud je podání heparinu kontraindikováno z jiných důvodů.

0188950INF PLV SOL 1X0.5MGRp.1 420.09
0188953INF PLV SOL 1X1.5MGRp.4 260.26

VELETRI 0.5 mg inf. pso. lqf.
VELETRI 1.5 mg inf. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok

Actelion Registration Ltd., London, Velká Británie.

Inhibitor agregace destiček, vazodilatans.

Léčba plicní arteriální hypertenze (PAH) u pacientů se symptomy III-IV funkční třídy dle WHO ke zlepšení zátěžové kapacity. Hemodialýza: k užití v akutních případech, kdy podání heparinu představuje vysoké riziko krvácení nebo jeho exacerbace, nebo pokud je podání heparinu kontraindikováno z jiných důvodů.

0188951INF PSO LQF 1X1.5MG+ROZPRp.
0188952INF PSO LQF 1X0.5MG + ROZPRp.