Zdroj: AISLP Výběr léku

VASOPIRIN 100 mg por. tbl. ent.
enterosolventní tablety

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, ČR.

Protidestičkové léčivo.

Sekundární prevence infarktu myokardu; prevence kardiovaskulární morbidity u pacientů se stabilní anginou pectoris; anamnéza nestabilní anginy pectoris; prevence okluze implantátu po aortokoronárním bypassu; koronární angioplastika; sekundární prevence tranzitorních ischemických atak (TIA) a nebo cerebrovaskulárních příhod (CVA).
Výčet balení

0201896POR TBL ENT 60X100MGRp.35.17
0201897POR TBL ENT 90X100MGRp.
0201898POR TBL ENT 100X100MGRp.58.62
0201899POR TBL ENT 10X100MG IRp.
0201900POR TBL ENT 10X100MG IIRp.
0201901POR TBL ENT 30X100MG IIRp.
0201902POR TBL ENT 30X100MG IRp.
0201903POR TBL ENT 50X100MG IRp.
0201904POR TBL ENT 50X100MG IIRp.
0201905POR TBL ENT 100X100MG IIRp.
0201906POR TBL ENT 100X100MG IRp.
0201907POR TBL ENT 500X100MG IRp.
0201908POR TBL ENT 500X100MG IIRp.
0201909POR TBL ENT 10X100MGRp.
0201910POR TBL ENT 20X100MGRp.
0201911POR TBL ENT 28X100MGRp.
0201912POR TBL ENT 30X100MGRp.
0201913POR TBL ENT 50X100MGRp.
0201914POR TBL ENT 56X100MGRp.