Zdroj: AISLP Výběr léku

STACYL 100 mg por. tbl. ent.
enterosolventní tablety

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Protidestičkové léčivo.

Sekundární prevence infarktu myokardu; prevence kardiovaskulární morbidity u pacientů se stabilní anginou pectoris; anamnéza nestabilní anginy pectoris; prevence okluze implantátu po aortokoronárním bypassu; koronární angioplastika; sekundární prevence tranzitorních ischemických atak (TIA) a nebo cerebrovaskulárních příhod (CVA).
Výčet balení

0188842POR TBL ENT 10X100MG IVP
0188843POR TBL ENT 20X100MG IVP
0188844POR TBL ENT 28X100MG IVP
0188845POR TBL ENT 30X100MG IVP
0188846POR TBL ENT 50X100MG IVP
0188847POR TBL ENT 56X100MG IVP
0188848POR TBL ENT 60X100MG IVP31.65
0188849POR TBL ENT 90X100MG IVP
0188850POR TBL ENT 100X100MG IVP52.74
0188851POR TBL ENT 10X100MG IVP
0188852POR TBL ENT 10X100MG IIVP
0188853POR TBL ENT 30X100MG IIVP
0188854POR TBL ENT 30X100MG IVP
0188855POR TBL ENT 50X100MG IVP
0188856POR TBL ENT 50X100MG IIVP
0188857POR TBL ENT 100X100MG IIVP52.75
0188858POR TBL ENT 100X100MG IVP52.75
0188859POR TBL ENT 500X100MG IVP
0188860POR TBL ENT 500X100MG IIVP
0201113POR TBL ENT 10X100MG IIVP
0201114POR TBL ENT 20X100MG IIVP
0201115POR TBL ENT 28X100MG IIVP
0201116POR TBL ENT 30X100MG IIVP
0201117POR TBL ENT 50X100MG IIVP
0201118POR TBL ENT 56X100MG IIVP
0201119POR TBL ENT 60X100MG IIVP
0201120POR TBL ENT 90X100MG IIVP
0201121POR TBL ENT 100X100MG IIVP
0201147POR TBL ENT 84X100MG IVP
0201148POR TBL ENT 84X100MG IIVP
0201149POR TBL ENT 120X100MG IIVP
0201150POR TBL ENT 120X100MG IVP
0201151POR TBL ENT 168X100MG IVP
0201152POR TBL ENT 168X100MG IIVP
0201153POR TBL ENT 266X100MG IVP
0201154POR TBL ENT 266X100MG IIVP