Zdroj: AISLP Výběr léku

LIKARDA 2.5 mg por. tbl. flm.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba karcinomu prsu u žen v postmenopauze.
Výčet balení

0188672POR TBL FLM 10X2.5MGRp.
0188673POR TBL FLM 14X2.5MGRp.
0188674POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0188675POR TBL FLM 30X2.5MGRp.550.39
0188676POR TBL FLM 50X2.5MGRp.
0188677POR TBL FLM 60X2.5MGRp.1 100.79
0188678POR TBL FLM 84X2.5MGRp.
0188679POR TBL FLM 90X2.5MGRp.1 651.18
0188680POR TBL FLM 98X2.5MGRp.
0188681POR TBL FLM 100X2.5MGRp.