Zdroj: AISLP Výběr léku

TEZZIMI 10 mg por. tbl. nob.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Hypolipidemikum.

Primární hypercholesterolemie spolu se statinem jako přídatná léčba k dietě u pacientů s nedostatečnou odpovědí na samotný statin; v monoterapii spolu s dietou u pacientů s intolerancí nebo kontraindikací statinů. Homozygotní familiární hypercholesterolemie spolu s dietou a statinem; homozygotní familiární sitosterolemie jako přídatná terapie k dietě.
Výčet balení

0188404POR TBL NOB 7X10MG IRp.
0188405POR TBL NOB 7X10MG IIRp.
0188406POR TBL NOB 10X10MG IIRp.
0188407POR TBL NOB 10X10MG IRp.
0188408POR TBL NOB 14X10MG IRp.
0188409POR TBL NOB 14X10MG IIRp.
0188410POR TBL NOB 20X10MG IIRp.
0188411POR TBL NOB 20X10MG IRp.
0188412POR TBL NOB 28X10MG IRp.
0188413POR TBL NOB 28X10MG IIRp.
0188414POR TBL NOB 30X10MG IIRp.
0188415POR TBL NOB 30X10MG IRp.
0188416POR TBL NOB 50X10MG IRp.
0188417POR TBL NOB 50X10MG IIRp.
0188418POR TBL NOB 56X10MG IIRp.
0188419POR TBL NOB 56X10MG IRp.
0188420POR TBL NOB 60X10MG IRp.
0188421POR TBL NOB 60X10MG IIRp.
0188422POR TBL NOB 84X10MG IIRp.
0188423POR TBL NOB 84X10MG IRp.
0188424POR TBL NOB 90X10MG IRp.
0188425POR TBL NOB 90X10MG IIRp.
0188426POR TBL NOB 98X10MG IIRp.
0188427POR TBL NOB 98X10MG IRp.
0188428POR TBL NOB 100X10MG IRp.
0188429POR TBL NOB 100X10MG IIRp.
0188430POR TBL NOB 100X10MG II HRp.
0188431POR TBL NOB 100X10MG I HRp.
0188432POR TBL NOB 100X10MGRp.