Zdroj: AISLP Výběr léku

FLUKONAZOL PMCS 100 mg por. cps. dur.

PRO.MED.CS Praha a.s., Praha, ČR.

Antimykotikum (FLU).

Léčba a profylaxe mykotických infekcí: kryptokoková meningitida, systémová kandidóza, včetně kandidemie, diseminovaná kandidóza a další invazivní kandidové infekce, slizniční kandidózy, kandidóza genitálu, dermatomykózy, kokcidioidomykóza, profylaxe kandidových infekcí u pacientů s neutropenií, prevence relapsu orofaryngeální kandidózy u pacientů s AIDS.
Výčet balení

0187661POR CPS DUR 20X100MGRp.
0187662POR CPS DUR 50X100MGRp.
0187663POR CPS DUR 100X100MGRp.
0187664POR CPS DUR 7X100MGRp.
0187665POR CPS DUR 28X100MGRp.4 097.20