Zdroj: AISLP Výběr léku

GEROUSIA 150 mg por. tbl. flm.

Pharmagen CZ s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.
Výčet balení

0200687POR TBL FLM 1X150MGRp.442.56
0200688POR TBL FLM 3X150MGRp.1 327.70