Zdroj: AISLP Výběr léku

PLATEL 75 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Medochemie Ltd., Limassol, Kypr.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: po infarktu myokardu, po ischemické cévní mozkové příhodě, s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin; s akutním koronárním syndromem. Prevence aterotrombotických a tromboembolických příhod u dospělých pacientů s fibrilací síní.
Výčet balení

0187269POR TBL FLM 30X75MGRp.
0187270POR TBL FLM 7X75MGRp.
0187271POR TBL FLM 50X75MGRp.
0187272POR TBL FLM 56X75MGRp.
0187273POR TBL FLM 60X75MGRp.
0187274POR TBL FLM 90X75MGRp.300.33
0187275POR TBL FLM 100X75MGRp.
0187276POR TBL FLM 10X75MGRp.
0187277POR TBL FLM 14X75MGRp.
0187278POR TBL FLM 20X75MGRp.
0187279POR TBL FLM 28X75MGRp.
0187280POR TBL FLM 30X75MGRp.
0187281POR TBL FLM 50X75MGRp.
0187282POR TBL FLM 56X75MGRp.
0187283POR TBL FLM 60X75MGRp.
0187284POR TBL FLM 90X75MGRp.
0187285POR TBL FLM 7X75MGRp.
0187286POR TBL FLM 10X75MGRp.
0187287POR TBL FLM 14X75MGRp.
0187288POR TBL FLM 20X75MGRp.
0187289POR TBL FLM 28X75MGRp.93.43