Zdroj: AISLP Výběr léku

PHACEBONATE 50 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Phace Ltd., Budapest, Maďarsko.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací vyžadujících radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u dospělých pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.
Výčet balení

0187247POR TBL FLM 7X50MG IRp.1 358.70
0187248POR TBL FLM 7X50MG IIRp.1 358.70
0187249POR TBL FLM 28X50MG IIRp.5 434.83
0187250POR TBL FLM 28X50MG IRp.5 434.83
0187251POR TBL FLM 30X50MG IRp.5 823.03
0187252POR TBL FLM 30X50MG IIRp.5 823.03
0187253POR TBL FLM 84X50MG IIRp.16 304.49
0187254POR TBL FLM 84X50MG IRp.16 304.49
0187255POR TBL FLM 90X50MG IRp.17 469.11
0187256POR TBL FLM 90X50MG IIRp.17 469.11