Zdroj: AISLP Výběr léku

CLOPIMYL 75 mg por. tbl. flm.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: po infarktu myokardu, po ischemické cévní mozkové příhodě, s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin; s akutním koronárním syndromem. Prevence aterotrombotických a tromboembolických příhod u dospělých pacientů s fibrilací síní.
Výčet balení

0187084POR TBL FLM 50X75MGRp.
0187085POR TBL FLM 60X75MGRp.
0187086POR TBL FLM 84X75MGRp.
0187087POR TBL FLM 90X75MGRp.300.33
0187088POR TBL FLM 100X75MGRp.
0187089POR TBL FLM 500X75MGRp.
0187090POR TBL FLM 20X75MG IIRp.
0187091POR TBL FLM 20X75MG IRp.
0187092POR TBL FLM 28X75MG IRp.
0187093POR TBL FLM 28X75MG IIRp.
0187094POR TBL FLM 30X75MG IIRp.100.11
0187095POR TBL FLM 30X75MG IRp.100.11
0187096POR TBL FLM 56X75MG IIRp.
0187097POR TBL FLM 56X75MG IRp.
0187098POR TBL FLM 7X75MG IRp.
0187099POR TBL FLM 7X75MG IIRp.
0187100POR TBL FLM 10X75MG IIRp.
0187101POR TBL FLM 10X75MG IRp.
0187102POR TBL FLM 14X75MG IRp.
0187103POR TBL FLM 14X75MG IIRp.
0187104POR TBL FLM 50X75MG IRp.
0187105POR TBL FLM 84X75MG IRp.
0187106POR TBL FLM 98X75MG IRp.
0187107POR TBL FLM 112X75MG IRp.
0187108POR TBL FLM 50X75MG IIRp.
0187109POR TBL FLM 84X75MG IIRp.
0187110POR TBL FLM 98X75MG IIRp.
0187111POR TBL FLM 112X75MG IIRp.
0198997POR TBL FLM 30X1X75MG IIRp.
0198998POR TBL FLM 30X1X75MG IRp.
0198999POR TBL FLM 50X1X75MG IRp.
0199000POR TBL FLM 50X1X75MG IIRp.
0199001POR TBL FLM 28X75MG I KAL BALRp.
0199002POR TBL FLM 28X75MG II KAL BALRp.