Zdroj: AISLP Výběr léku

GRAMPOSIMIDE 2 mg/ml inf. sol.
infuzní roztok

Synthon B.V., Nijmegen, Nizozemí.

Antibakteriální léčivo pro systémovou aplikaci, oxazolidinon.

Nozokomiální pneumonie, komunitní pneumonie, komplikované infekce kůže a měkkých tkání vyvolané citlivými mikroorganismy. Léčba smí být zahájena pouze v nemocnici, po konzultaci s příslušným odborníkem, je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních látek.
Výčet balení

0186726INF SOL 20X1X300ML/600MG H IIRp.
0186727INF SOL 10X300ML/600MG H IIRp.
0186728INF SOL 1X300ML/600MG IIRp.
0186729INF SOL 2X300ML/600MG IIRp.
0186730INF SOL 5X300ML/600MG IIRp.
0186731INF SOL 10X300ML/600MG IIRp.
0186732INF SOL 20X300ML/600MG IIRp.
0186733INF SOL 25X300ML/600MG IIRp.
0196702INF SOL 1X300ML/600MG IRp.
0196703INF SOL 2X300ML/600MG IRp.
0196704INF SOL 5X300ML/600MG IRp.
0196705INF SOL 10X300ML/600MG IRp.
0196706INF SOL 20X300ML/600MG IRp.
0196707INF SOL 25X300ML/600MG IRp.
0196708INF SOL 5X1X300ML/600MG H IRp.
0196709INF SOL 5X1X300ML/600MG H IIRp.
0196710INF SOL 10X1X300ML/600MG H IRp.
0196711INF SOL 10X1X300ML/600MG H IIRp.
0196712INF SOL 20X1X300ML/600MG H IRp.
0196729INF SOL 3X2X300ML/600MG H IRp.
0196730INF SOL 3X2X300ML/600MG H IIRp.
0196731INF SOL 6X2X300ML/600MG H IRp.
0196732INF SOL 6X2X300ML/600MG H IIRp.
0196733INF SOL 10X300ML/600MG H IRp.