Zdroj: AISLP Výběr léku

QUETAPO 25 mg por. tbl. flm.
QUETAPO 100 mg por. tbl. flm.
QUETAPO 200 mg por. tbl. flm.
QUETAPO 300 mg por. tbl. flm.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence recidivy manické nebo depresivní epizody u pacientů, kteří reagovali na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení

0186710POR TBL FLM 60X100MGRp.827.31
0186711POR TBL FLM 30X100MGRp.
0186712POR TBL FLM 100X100MGRp.
0186713POR TBL FLM 60X200MGRp.1 399.57
0186714POR TBL FLM 30X200MGRp.
0186715POR TBL FLM 100X200MGRp.
0186716POR TBL FLM 100X200MGRp.
0186717POR TBL FLM 60X25MGRp.244.50
0186718POR TBL FLM 30X25MGRp.
0186719POR TBL FLM 100X25MGRp.
0186720POR TBL FLM 6X25MGRp.
0186721POR TBL FLM 30X25MGRp.
0186722POR TBL FLM 60X300MGRp.1 105.75
0186723POR TBL FLM 30X300MGRp.
0186724POR TBL FLM 100X300MGRp.
0186725POR TBL FLM 100X300MGRp.