Zdroj: AISLP Výběr léku

DIAREG 500 mg por. tbl. flm.
DIAREG 850 mg por. tbl. flm.
DIAREG 1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Medreg s.r.o., Praha, ČR.

Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.

Diabetes mellitus 2. typu, zejména u pacientů s nadváhou, kde dieta a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykemii. U dospělých v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky či s inzulinem; u dětí od 10 let v monoterapii nebo v kombinaci s inzulinem.
Výčet balení

0186483POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0186484POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0186485POR TBL FLM 40X1000MGRp.
0186486POR TBL FLM 50X1000MGRp.
0186487POR TBL FLM 56X1000MGRp.
0186488POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0186489POR TBL FLM 70X1000MGRp.
0186490POR TBL FLM 80X1000MGRp.
0186491POR TBL FLM 90X1000MGRp.
0186492POR TBL FLM 98X1000MGRp.
0186493POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0186494POR TBL FLM 120X1000MGRp.
0186495POR TBL FLM 180X1000MGRp.
0186496POR TBL FLM 20X500MGRp.
0186497POR TBL FLM 28X500MGRp.
0186498POR TBL FLM 30X500MGRp.
0186499POR TBL FLM 40X500MGRp.
0186500POR TBL FLM 42X500MGRp.
0186501POR TBL FLM 50X500MGRp.
0186502POR TBL FLM 56X500MGRp.
0186503POR TBL FLM 60X500MGRp.
0186504POR TBL FLM 70X500MGRp.
0186505POR TBL FLM 80X500MGRp.
0186506POR TBL FLM 84X500MGRp.
0186507POR TBL FLM 90X500MGRp.
0186508POR TBL FLM 98X500MGRp.
0186509POR TBL FLM 100X500MGRp.
0186510POR TBL FLM 120X500MGRp.
0186511POR TBL FLM 180X500MGRp.
0186512POR TBL FLM 200X500MGRp.
0186513POR TBL FLM 300X500MGRp.
0186514POR TBL FLM 400X500MGRp.
0186515POR TBL FLM 20X850MGRp.
0186516POR TBL FLM 28X850MGRp.
0186517POR TBL FLM 30X850MGRp.
0186518POR TBL FLM 40X850MGRp.
0186519POR TBL FLM 42X850MGRp.
0186520POR TBL FLM 50X850MGRp.
0186521POR TBL FLM 56X850MGRp.
0186522POR TBL FLM 60X850MGRp.
0186523POR TBL FLM 70X850MGRp.
0186524POR TBL FLM 80X850MGRp.
0186525POR TBL FLM 84X850MGRp.
0186526POR TBL FLM 90X850MGRp.
0186527POR TBL FLM 98X850MGRp.
0186528POR TBL FLM 100X850MGRp.
0186529POR TBL FLM 120X850MGRp.
0186530POR TBL FLM 180X850MGRp.
0186531POR TBL FLM 200X850MGRp.
0186532POR TBL FLM 300X850MGRp.
0186533POR TBL FLM 400X850MGRp.
0196448POR TBL FLM 20X500MGRp.
0196449POR TBL FLM 28X500MGRp.
0196450POR TBL FLM 30X500MGRp.
0196451POR TBL FLM 40X500MGRp.
0196452POR TBL FLM 42X500MGRp.
0196453POR TBL FLM 50X500MGRp.
0196454POR TBL FLM 56X500MGRp.
0196455POR TBL FLM 60X500MGRp.
0196456POR TBL FLM 70X500MGRp.
0196457POR TBL FLM 80X500MGRp.
0196458POR TBL FLM 84X500MGRp.
0196459POR TBL FLM 90X500MGRp.
0196460POR TBL FLM 98X500MGRp.
0196461POR TBL FLM 100X500MGRp.
0196462POR TBL FLM 120X500MGRp.
0196463POR TBL FLM 180X500MGRp.
0196464POR TBL FLM 200X500MGRp.
0196465POR TBL FLM 300X500MGRp.
0196466POR TBL FLM 400X500MGRp.
0196467POR TBL FLM 20X850MGRp.
0196468POR TBL FLM 28X850MGRp.
0196469POR TBL FLM 30X850MGRp.
0196470POR TBL FLM 40X850MGRp.
0196471POR TBL FLM 42X850MGRp.
0196472POR TBL FLM 50X850MGRp.
0196473POR TBL FLM 56X850MGRp.
0196474POR TBL FLM 60X850MGRp.
0196475POR TBL FLM 70X850MGRp.
0196476POR TBL FLM 80X850MGRp.
0196477POR TBL FLM 84X850MGRp.
0196478POR TBL FLM 90X850MGRp.
0196479POR TBL FLM 98X850MGRp.
0196480POR TBL FLM 100X850MGRp.
0196481POR TBL FLM 120X850MGRp.
0196482POR TBL FLM 180X850MGRp.
0196483POR TBL FLM 200X850MGRp.
0196484POR TBL FLM 300X850MGRp.
0196485POR TBL FLM 400X850MGRp.
0196486POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0196487POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0196488POR TBL FLM 40X1000MGRp.
0196489POR TBL FLM 50X1000MGRp.
0196490POR TBL FLM 56X1000MGRp.
0196491POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0196492POR TBL FLM 70X1000MGRp.
0196493POR TBL FLM 80X1000MGRp.
0196494POR TBL FLM 90X1000MGRp.
0196495POR TBL FLM 98X1000MGRp.
0196496POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0196497POR TBL FLM 120X1000MGRp.
0196498POR TBL FLM 180X1000MGRp.