Zdroj: AISLP Výběr léku

NOFLUX 10 mg por. tbl. ent.
NOFLUX 20 mg por. tbl. ent.
enterosolventní tablety

Egis Pharmaceuticals Public Ltd.Co., Budapest, Maďarsko.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Aktivní duodenální a benigní žaludeční vřed. Léčba refluxní ezofagitidy, dlouhodobá udržovací léčba refluxní choroby jícnu, léčba středně závažné až závažné symptomatické GORD. Zollinger-Ellisonův syndrom. Eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antibakteriálními přípravky.
Výčet balení

0186360POR TBL ENT 1X10MGRp.
0186361POR TBL ENT 5X10MGRp.
0186362POR TBL ENT 7X10MGRp.
0186363POR TBL ENT 14X10MGRp.
0186364POR TBL ENT 15X10MGRp.
0186365POR TBL ENT 25X10MGRp.
0186366POR TBL ENT 28X10MGRp.28.81
0186367POR TBL ENT 30X10MGRp.
0186368POR TBL ENT 50X10MGRp.
0186369POR TBL ENT 56X10MGRp.
0186370POR TBL ENT 75X10MGRp.
0186371POR TBL ENT 98X10MGRp.
0186372POR TBL ENT 120X10MGRp.
0186373POR TBL ENT 28X20MGRp.57.64
0186374POR TBL ENT 30X20MGRp.
0186375POR TBL ENT 50X20MGRp.
0186376POR TBL ENT 56X20MGRp.
0186377POR TBL ENT 75X20MGRp.
0186378POR TBL ENT 98X20MGRp.
0186379POR TBL ENT 120X20MGRp.
0186380POR TBL ENT 1X20MGRp.
0186381POR TBL ENT 5X20MGRp.
0186382POR TBL ENT 7X20MGRp.
0186383POR TBL ENT 14X20MGRp.
0186384POR TBL ENT 15X20MGRp.
0186385POR TBL ENT 25X20MGRp.