Zdroj: AISLP Výběr léku

MISODEL 200 mikrogramů vag. ins.
vaginální inzert

Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o., Jesenice u Prahy, ČR.

Gynekologikum.

Indukce porodu od 36. týdne těhotenství u žen s nepříznivými poměry v děložním hrdle, u nichž je klinicky indikována indukce.
Výčet balení

0186333VAG INS 5X200RGC
0195583VAG INS 1X200RGC
0195584VAG INS 5X200RGC