Zdroj: AISLP Výběr léku

ALENDRONIC ACID/VITAMIN D3 TEVA 70 mg/0.14 mg por. tbl. nob.
tablety

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát s vitaminem D.

Léčba postmenopauzální osteoporózy u pacientek s rizikem nedostatku vitaminu D, které nedostávají suplementaci vitaminem D. Přípravek snižuje riziko fraktur obratlů a proximálního femuru.
Výčet balení

0185666POR TBL NOB 12 KAL BLIRp.
0196940POR TBL NOB 4Rp.
0196941POR TBL NOB 4X1Rp.
0196942POR TBL NOB 4 KAL BLIRp.
0196943POR TBL NOB 12Rp.1 776.68
0196944POR TBL NOB 16Rp.
0196945POR TBL NOB 24Rp.
0196946POR TBL NOB 28Rp.