Zdroj: AISLP Výběr léku

TORMORO 10 mg por. tbl. flm.

BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, ČR.

Léčivo proti demenci.

Léčba pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovou nemocí.
Výčet balení

0185643POR TBL FLM 28X10MGRp.
0185644POR TBL FLM 30X10MGRp.
0185645POR TBL FLM 56X10MGRp.
0185646POR TBL FLM 60X10MGRp.
0185647POR TBL FLM 98X10MGRp.