Zdroj: AISLP Výběr léku

LYNETORIL 2.5 mg/ml inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Wien, Rakousko.

Cytostatikum, analog dusíkatého yperitu.

Chronická lymfocytární leukemie, indolentní non-Hodgkinův lymfom, mnohočetný myelom.
Výčet balení

0207175INF PLV CSL 1X25MGRp.
0207176INF PLV CSL 5X25MGRp.
0207177INF PLV CSL 10X25MGRp.
0207178INF PLV CSL 20X25MGRp.
0207179INF PLV CSL 1X100MGRp.
0207180INF PLV CSL 5X100MGRp.