Zdroj: AISLP Výběr léku

HERCEPTIN 600 mg inj. sol.
injekční roztok v lahvičce nebo v aplikačním systému

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum, monoklonální protilátka.

Léčba dospělých pacientů: s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu; s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu.

0185368SDR INJ SOL 1X5MLRp.44 809.55
0210127SDR INJ SOL 1X5MLRp.

HERCEPTIN 150 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum, monoklonální protilátka.

Léčba dospělých pacientů: s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu; s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu; s HER2 pozitivním metastazujícím adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageálního spojení.

0025555IVN INF PLV SOL 1X150MGRp.14 936.48