Zdroj: AISLP Výběr léku

JENTADUETO 2.5 mg/850 mg por. tbl. flm.
JENTADUETO 2.5 mg/1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, SRN.

Perorální antidiabetikum, kombinace.

Diabetes mellitus 2. typu u dospělých nedostatečně kontrolovaných max. tolerovanou dávkou samotného metforminu nebo již léčených kombinací linagliptin a metformin. V kombinaci s derivátem sulfonylurey u pacientů nedostatečně kontrolovaných max. tolerovanou dávkou metforminu a derivátu sulfonylurey; v kombinaci s inzulinem, pokud samotný inzulin a metformin nestačí k adekvátní kontrole glykemie.
Výčet balení

0185268POR TBL FLM 10X1Rp.
0185269POR TBL FLM 14X1Rp.
0185270POR TBL FLM 28X1Rp.
0185271POR TBL FLM 30X1Rp.
0185272POR TBL FLM 56X1Rp.
0185273POR TBL FLM 60X1Rp.1 327.00
0185274POR TBL FLM 84X1Rp.
0185275POR TBL FLM 90X1Rp.
0185276POR TBL FLM 98X1Rp.
0185277POR TBL FLM 100X1Rp.
0185278POR TBL FLM 120X1Rp.
0185279POR TBL FLM 14Rp.
0185280POR TBL FLM 60Rp.
0185281POR TBL FLM 180Rp.
0185282POR TBL FLM 10X1Rp.
0185283POR TBL FLM 14X1Rp.
0185284POR TBL FLM 28X1Rp.
0185285POR TBL FLM 30X1Rp.
0185286POR TBL FLM 56X1Rp.
0185287POR TBL FLM 60X1Rp.1 343.53
0185288POR TBL FLM 84X1Rp.
0185289POR TBL FLM 90X1Rp.
0185290POR TBL FLM 98X1Rp.
0185291POR TBL FLM 100X1Rp.
0185292POR TBL FLM 120X1Rp.
0185293POR TBL FLM 14Rp.
0185294POR TBL FLM 60Rp.
0185295POR TBL FLM 180Rp.
0193607POR TBL FLM 120(2X60X1)Rp.
0193608POR TBL FLM 180(2X90X1)Rp.4 030.58
0193609POR TBL FLM 200(2X100X1)Rp.
0193610POR TBL FLM 180(2X90X1)Rp.3 981.01
0193611POR TBL FLM 200(2X100X1)Rp.
0193612POR TBL FLM 120(2X60X1)Rp.