Zdroj: AISLP Výběr léku

VICTRELIS 200 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor proteázy.

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 v kombinaci s peginterferonem alfa a ribavirinem u dospělých pacientů s kompenzovaným onemocněním jater, kteří nebyli dříve léčeni, nebo u kterých předchozí léčba selhala.

0185107POR CPS DUR 336(4X84)X200MGRp.78 877.24
0193562POR CPS DUR 84X200MGRp.