Zdroj: AISLP Výběr léku

YERVOY 5 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge, Velká Británie.

Cytostatikum, monoklonální protilátka.

Léčba pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých.

0185101INF CNC SOL 1X10MLRp.109 382.40
0185102INF CNC SOL 1X40MLRp.433 867.59