Zdroj: AISLP Výběr léku

BENLYSTA 120 mg inj. plv. csl.
BENLYSTA 400 mg inj. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

Přídatná léčba u dospělých pacientů s aktivním systémovým lupus erythematodes (SLE) s pozitivními autoprotilátkami s vysokým stupněm aktivity onemocnění (např. pozitivní protilátky proti dvouvláknové DNA (anti-dsDNA) a nízká hladina komplementu) navzdory standardní léčbě.

0185079INF PLV CSL 1X120MGRp.
0185080INF PLV CSL 1X400MGRp.