Zdroj: AISLP Výběr léku

AEDON 5 mg por. tbl. dis.
AEDON 10 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0184711POR TBL DIS 10X5MGRp.
0184712POR TBL DIS 30X5MGRp.750.45
0184713POR TBL DIS 60X5MGRp.
0184714POR TBL DIS 28X5MGRp.
0184715POR TBL DIS 35X5MGRp.
0184716POR TBL DIS 56X5MGRp.
0184717POR TBL DIS 70X5MGRp.
0184718POR TBL DIS 10X10MGRp.
0184719POR TBL DIS 30X10MGRp.1 001.43
0184720POR TBL DIS 60X10MGRp.
0184721POR TBL DIS 28X10MGRp.
0184722POR TBL DIS 35X10MGRp.
0184723POR TBL DIS 56X10MGRp.
0184724POR TBL DIS 70X10MGRp.