Zdroj: AISLP Výběr léku

DOBUJECT 50 mg/ml inf. cnc. sol.

Primex Pharmaceuticals Oy, Helsinki, Finsko.

Sympatomimetikum.

Inotropní podpora myokardu při náhlém srdečním selhání, při operaci na otevřeném srdci, kardiogenní či septický šok. Zvýšení či udržení minutového objemu během pozitivního přetlaku na konci výdechu (PEEP) v průběhu ventilace. Zátěžový test u nemocných, u kterých ho nelze provést na základě tělesného cvičení.

0184709INF CNC SOL 5X5MLRp.724.78