Zdroj: AISLP Výběr léku

XOMOLIX 2.5 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Wien, Rakousko.

Antipsychotikum, antiemetikum.

Prevence a léčba pooperační nauzey a zvracení u dospělých, v druhé řadě i u dětí a dospívajících. Prevence nauzey a zvracení vyvolaných morfinovými deriváty během pooperační pacientem řízené analgezie (PCA) u dospělých.

0184470INJ SOL 5X2.5MG/MLRp.
0184471INJ SOL 10X2.5MG/MLRp.1 392.79