Zdroj: AISLP Výběr léku

COMBAIR inh. sol. pss.

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Wien, Rakousko.

Inhalační kortikosteroid a bronchodilatans (LABA).

Pravidelná léčba astmatu u dospělých pacientů, u kterých je vhodná kombinovaná léčba inhalačním kortikosteroidem a dlouhodobě působícím beta2-mimetikem. Symptomatická léčba pacientů s těžkou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).
Výčet balení

0184376INH SOL PSS 120DÁVEKRp.
0184377INH SOL PSS 180DÁVEKRp.1 096.87
0184378INH SOL PSS 2X120DÁVEKRp.