Zdroj: AISLP Výběr léku

ZANACODAR 80 mg por. tbl. nob.
tablety

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II.

Léčba esenciální hypertenze u dospělých pacientů. Kardiovaskulární prevence: snížení kardiovaskulární morbidity a mortality u rizikových pacientů.
Výčet balení

0184329POR TBL NOB 28X80MGRp.102.63
0184330POR TBL NOB 30X80MGRp.
0184331POR TBL NOB 56X80MGRp.
0184332POR TBL NOB 84X80MGRp.
0184333POR TBL NOB 90X80MGRp.329.88
0184334POR TBL NOB 98X80MGRp.
0184335POR TBL NOB 14X80MGRp.