Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-TEMOZOLOMID 5 mg por. cps. dur.
APO-TEMOZOLOMID 20 mg por. cps. dur.
APO-TEMOZOLOMID 100 mg por. cps. dur.
APO-TEMOZOLOMID 140 mg por. cps. dur.
APO-TEMOZOLOMID 180 mg por. cps. dur.
APO-TEMOZOLOMID 250 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemí.

Cytostatikum.

Léčba dospělých pacientů s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem souběžně s radioterapií a následně jako monoterapie. Léčba dětí od 3 let, dospívajících a dospělých pacientů s maligním gliomem, jako je multiformní glioblastom nebo anaplastický astrocytom, u nichž se po standardní léčbě projevují rekurence nebo progrese.
Výčet balení

0183974POR CPS DUR 5X5MGRp.
0183975POR CPS DUR 5X5MGRp.
0183977POR CPS DUR 20X5MGRp.
0183979POR CPS DUR 5X20MGRp.1 416.80
0183980POR CPS DUR 5X20MGRp.
0183981POR CPS DUR 20X20MGRp.
0183983POR CPS DUR 5X100MGRp.5 991.01
0183984POR CPS DUR 5X100MGRp.
0183985POR CPS DUR 20X100MGRp.
0183987POR CPS DUR 5X140MGRp.7 980.72
0183988POR CPS DUR 5X140MGRp.
0183989POR CPS DUR 20X140MGRp.
0183991POR CPS DUR 5X180MGRp.9 880.97
0183992POR CPS DUR 5X180MGRp.
0183993POR CPS DUR 20X180MGRp.
0183995POR CPS DUR 5X250MGRp.14 936.85
0183996POR CPS DUR 5X250MGRp.
0183997POR CPS DUR 20X250MGRp.