Zdroj: AISLP Výběr léku

IMAKREBIN 100 mg por. tbl. flm.
IMAKREBIN 400 mg por. tbl. flm.

Alvogen IPCo S.r.L., Senningerberg, Lucembursko.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).
Výčet balení

0183891POR TBL FLM 10X100MGRp.
0183894POR TBL FLM 20X100MGRp.
0183895POR TBL FLM 30X100MGRp.
0183898POR TBL FLM 60X100MGRp.
0183899POR TBL FLM 90X100MGRp.
0183902POR TBL FLM 120X100MGRp.
0183903POR TBL FLM 180X100MGRp.
0183905POR TBL FLM 10X400MGRp.
0183908POR TBL FLM 20X400MGRp.
0183909POR TBL FLM 30X400MGRp.
0183912POR TBL FLM 60X400MGRp.
0183913POR TBL FLM 90X400MGRp.
0183916POR TBL FLM 120X400MGRp.
0183917POR TBL FLM 180X400MGRp.